Det kan vara svårt att få lån om man är provanställd, då långivaren kanske inte anser att man har en stadigvarande arbetsinkomst. Liksom i frågan ovan beror det dock mycket på situationen.