Om du nu har tagit ett lån med bunden ränta mellan 1/1-93 - 30/6-94 tjänar du på att lösa det och betala räntekompensation, eftersom denna beräknas på ett mycket fördelaktigt sätt. Gå in under "Jag vill se över mitt nuvarande lån" på vår startsida så får du reda på om du kan minska din utgift genom att lägga om lånet. Om du kan sänka din utgift och väljer att göra detta bör du tänka på att det fortfarande inte är säkert att du minskar den reella kostnaden.