Fast ränta innebär att du binder sig till att betala en viss ränta under en viss tid, t.ex. 2 eller 5 år. På så vis försäkrar man sig mot plötsliga räntehöjningar. Denna försäkring är förstås inte gratis, utan fast ränta är oftast någon procentenhet högre än rörlig (ju längre bindningstid, desto högre ränta). Detta innebär att rörlig ränta nästan alltid är billigast på lång sikt. Har du god ekonomi med marginaler som klarar kraftiga räntehöjningar kan du ta rörligt lån. Ju mindre marginaler man har, desto mer av lånet bör vara bundet.