Räntekostnad går under "Underskott av kapital i deklarationen". Om ingen av er har ett totalt underskott av kapital, d v s inklusive räntekostnad, på över 100.000 kr spelar det inget roll hur ni fördelar kostnaden mellan er i deklarationen. Har en av er mer än 100.000 i "Underskott av kapital" bör ni lägga mer av räntekostnaden på den andre. På underskott upp till 100.000 kr är skattereduktionen nämligen hela 30%, medan den är bara är 21% på belopp över 100.000 kr. Då vi beräknar din månadskostnad i vår jämförelse räknar vi med detta.