PRESSRELEASE 2023-06-06 COMBOLOAN.SE BOLÅNEBAROMETER Maj 2023

BOLÅN: Comboloans medlemmar fick bäst boränta hos SBAB i Maj med 4,62%

Räntans förändring* senaste månaden

Räntans förändring* senaste halvåret

Rörlig** ränta 2023-06-06

Lägsta officiella räntor
1. Stabelo 4,22%
2. Avanza/Stabelo 4,22%
3. Hypoteket 4,30%
Högsta officiella räntor
1. BlueStep 6,00%
2. Nordax 5,95%
3. Svea Ekonomi 5,95%
Lägsta 20% förhandlade räntor i maj***
1. SBAB 4,62%
Genomsnittliga förhandlade räntor i maj***

2-årig ränta 2023-06-06

Lägsta officiella räntor
1. SEB 4,24%
2. Avanza/Stabelo 4,44%
3. Stabelo 4,44%
Högsta officiella räntor
1. Skandiabanken 5,49%
2. Marginalen Bank 5,21%
3. ICA Banken 5,14%

5-årig ränta 2023-06-06

Lägsta officiella räntor
1. Hypoteket 3,93%
2. Avanza/Stabelo 4,20%
3. Stabelo 4,20%
Högsta officiella räntor
1. Nordax 5,95%
2. BlueStep 5,80%
3. Skandiabanken 5,10%

Övriga nyckeltal**** 2023-06-06

Riksbankens styrränta 2,50%
Störst del på rörlig/3 mån: 0%
Störst del på 1-2 år: 0%
Störst del på 3-5 år: 0%
Andel som fick rabatt på lånet: 0%
Prognos ökning nästa 12 mån 0,00%

Fördelning av lånen maj 2023


*) Alla bankers totala genomsnittliga ränteförändring för den angivna tidsperioden.

**) Med rörlig ränta menar vi räntor med maximalt 3 månaders bindningstid.

***) 0 st förhandlade räntor har rapporterats in under maj månad 2023 av besökare och medlemmar på Comboloan.se.

****) Baserat på totalt 0 st enkäter inkomna under maj månad 2023.

Källor

Officiella räntor har inhämtats automatiskt från samtliga långivares sajter under hela mätperioden.

Enskilda privatpersoner som är medlemmar och besökare på Comboloan har rapporterat in: förhandlade räntor, prognosen för ökning nästa 12 månader, genomsnittlig bindningstid samt fördelningen av rörligt vs bundet lån.

Förhandlade räntor

Hos många långivare kan man aktivt förhandla ner sin boränta, hos andra finns färdigförhandlade erbjudanden (ofta starkt kopplat till lånets storlek och belåningsgrad, men för att överhuvudtaget bli beviljad ett bolån måste också hushållets privatekonomi uppnå vissa kriterier). I Comboloans sammanställning ligger fokus på den slutligt förhandlade boränta en bolånetagare erhållit under aktuell period, detta oberoende av om den är aktivt förhandlad, förhandlad på förhand eller en ren förlängning av tidigare ränteförhandling.

Förhandlade räntor baseras på Comboloans medlemmars egna inrapporterade prutade bolåneräntor under de senaste 30 dagarna löpande. Lägsta 20% förhandlade räntor = bara 20% av medlemmarna har lägre ränta. Genomsnittliga förhandlade räntor = genomsnittlig bolåneränta som våra medlemmar hade hos den aktuella banken senaste 30 dagarna.

Om Comboloan.se

Comboloan.se har funnits på nätet sedan år 2000. Vi samlar in räntor och annan bolåneinformation från långivarna i Sverige. Dessa uppgifter använder vi för att via tabeller och interaktiva verktyg guida privatpersoner till rätt långivare.

Comboloan.se är en fristående bolånesajt. Vi erbjuder inga egna lån. Verksamheten är reklamfinansierad. Långivare och banker har inga ägarintressen i Comboloan.

Partnermoduler

Intresserad av att använda Comboloans funktioner på er hemsida? Här kan du läsa mer om våra partnermoduler (räntetabeller, jämförelser mm), våra villkor samt hur du använder dem. Till partnersidan


Copyright © Comboloan AB