Hur stor roll spelar det att du är egenföretagare för att få ett bra bolån?

Bolån och egenföretagare

Att ta bolån som egenföretagare kan vara en utmaning. Oavsett om du driver ditt bolag som enskild firma eller aktiebolag; om du är konsult eller säljer tjänster/varor; eller om företaget är stort eller litet; så ser inkomsten annorlunda ut, jämfört med någon som jobbar 8–17 och är tillsvidareanställd. Att flytta sitt bolån eller att ta ett bolån för att köpa en bostad är en naturlig del för de flesta människor, så även för egenföretagare. Bolån som egenföretagare är en utmaning då bankernas kreditregelverk i många fall inte kunnat bedöma bolån till egenföretagare med samma standardiserade modeller som görs för fast anställda.

Öka chansen till ett bolån som egenföretagare

Eftersom bankerna generellt lägger stor vikt vid bolånetagarens återbetalningsförmåga och att låntagarens inkomst är stadigvarande, så måste en egenföretagare påvisa att inkomsten är både tillräcklig och uthållig. I slutändan bryr sig banken om du ta löpande kan betala ränta och amortering på lånet. Kan man påvisa att företaget konsekvent visat lönsamhet är det en styrka. Att som egenföretagare kunna visa att man tar ut en lön från företaget under en längre tid är en sak som stärker möjligheterna till bolån. Slutligen, har man möjlighet som egenföretagare att tillsammans med en medlåntagare som har fast anställning, gemensamt stå på lånet, då ökar det bankens trygghet och sannolikheten till ett positivt besked ökar.

Flytta bolån som egenföretagare

Precis som för bolånetagare med tillsvidareanställning så är det viktigt att egenföretagare förhandlar sina bolån för att uppnå bästa möjliga villkor på bolånen. Att vara förberedd på alla frågor kring företaget och inkomsten är viktigt, men det är också viktigt att jämföra och ställa olika erbjudanden bredvid varandra för att säkerställa en rimlig boränta.