Hur stor roll spelare din anställningsform för att få ett bra bolån?

Bolån och anställning

Bolånebranschen har historiskt varit en konservativ bransch där banker och långivare sätter stort värde på låntagarens återbetalningsförmåga och inom bolånebranschen pratar man ofta om risk. I begreppet återbetalningsförmåga ligger vikten vid framtida sannolikhet att löpande kunna betala ränta och amortering på bolånet. En viktig parameter är ”stadigvarande inkomst” och även om väldigt få banker explicit säger att inkomstkällan har betydelse, så har den det i praktiken. Anställningsformen är alltså viktig, då en tillsvidareanställning historiskt har indikerat lägre risk för banken och det har då premierats. Har låntagaren en annan form av anställning, minskar chansen att få bolån hos många långivare och även om man får lån är det sannolikt att man inte kan få den allra bästa boräntan.

Bolån och projektanställning

Det finns många som menar traditionella bolånebanker har en föråldrad syn på hur människor faktiskt jobbar och får sin inkomst idag och att dagens gig-ekonomi inte hunnit ikapp bankernas kreditbedömningar. Många unga som är nya i arbetslivet och personer som gillar en större personlig flexibilitet i sitt jobb, väljer ofta någon form av projektanställning, timanställning och har kanske flera frilansuppdrag parallellt. Bolån projektanställning kan alltså av banken anses sänka din totala bild som bolånetagare. Som projektanställd är det särskilt viktigt att påvisa för långivaren att inkomsten är stadigvarande, uppdrag av längre karaktär är därför generellt positivt utifrån bolån projektanställning perspektiv, medan kortare uppdrag som skapar en mer oregelbunden inkomstkurva anses som högre risk.

Bolån utan fast anställning

Får bolånetagare som söker bolån utan fast anställning kan det hos många långivare per automatik resultera i ett nej från banken. En person som ej har fast anställning riskerar att anses ha en osäker återbetalningsförmåga och medför således en högre risk enligt bankens kreditregelverk. Har man möjlighet att påvisa en stadigvarande inkomst kan flera banker ändra sin bedömning och bevilja bolån utan fast anställning. För bolånetagare som ej har fast anställning kan en medlåntagare som har fast anställning påverka bankens bedömning positivt. Bolån ej fast anställning, kan alltså vara en utmaning, men det är inte hopplöst givet att inkomst finns. Dessutom, nya aktörer och genom digitaliseringens möjligheter så förändras tillgängligheten och aktualiteten till underliggande data som kan påverka bankens bedömning av en kund.