Beräkna
kr
Aktuella bolån
  Förhandlade Officiella
  Lägsta Snitt Rörlig 3 mån 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
ICA Banken
-
-
-
1,69
1,69
1,72
1,89
2,44
3,38
Ikano Bank
-
-
-
1,69
1,69
1,72
1,89
2,44
3,38
SBAB
1.37
1.48
-
1,69
1,69
1,72
1,89
2,44
3,38
Skandiabanken
1.31
1.36
-
1,96
1,96
2,05
2,09
2,49
-
Ålandsbanken
-
-
-
2,00
2,05
2,05
2,05
2,45
3,50
Danske Bank
-
-
-
1,99
1,75
1,75
1,75
2,15
3,20
Handelsbanken
1,40
1.63
-
2,05
2,05
2,08
2,01
2,45
3,26
Landshypotek
-
-
1,97
-
1,99
1,99
1,99
2,40
3,65
Länsförsäkringar Bank
1.27
1.45
-
2,00
2,01
2,03
2,05
2,45
3,40
Nordea
1.27
1.46
-
1,97
2,02
2,08
1,99
2,46
-
SEB
0.87
1.17
-
2,00
2,02
2,06
2,00
2,40
3,20
Swedbank
1.24
1.41
-
2,01
2,02
2,08
2,02
2,40
3,28

= Höjd/sänkt senaste månaden (klicka för graf) = Ej ändrad senaste månaden (klicka för graf)